Gudstjenester

Når sommeraftenen sænker sig så kom ind i Isenvad Kirke og hør solværker for lut og guitar af Dawland, Vivaldi og Villa Lobos.

FREDAG D. 6. AUGUST 2021 KL. 20.30

Allan Thorsgaard på lut og Cathal Per McDonald på guitar.

Fri entré.


Sognepræst Bodil Nørager har fået nyt embede

På trods af, at solen skinnede, blev det alligevel en trist dag, da Bodil Nørager indkaldte menighedsrådet for at meddele at hun har fået et nyt embede i Nors-Tved- Øster Vandet sogne i Thy fra 1. september 2021. Vi har forståelse for at du og Svend gerne vil tilbage til hjemstavnen, og at du har savnet Limfjordens landskaber. Det blev til fire gode år i Isenvad sogn som menigheden vil huske med glæde. 

Der vil blive afskedsgudstjeneste i Isenvad kirke søndag d. 29. august kl. 10.30.

Efter gudstjenesten bliver der budt til afskedsreception i konfirmandstuen. Mere herom senere. 

Isenvad menighedsråd.

 

Hilsen til sognet

Lige nu er dagene her i Isenvad præstegård fyldt af både vemod, dyb taknemmelighed og spirende glæde. Jeg har fra 1. september, 2021 fået nyt embede i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat i Aalborg stift. Sogne, som er smukt beliggende i Thy midt mellem hav og fjord i det limfjordsland, som både Svend og jeg holder så meget af.

Vi har været utrolig glade for at bo i Isenvad og være en del af landsbyen og sognet og det har været en glæde at være jeres præst.

Tak for mange dejlige gudstjenester, som vi sammen har fejret i den smukke røde hedekirke.

Tak for den tillid jeg som præst er blevet vist, når jeg fik lov at slå følge et lille stykke i livets grænseland, enten det var i glæde eller sorg.

Isenvad vil altid bo i mit hjerte.

I sensommeren går vores vej mod Nordjylland og limfjordslandet.

Jeg ønsker jer alt godt.

Gud velsigne Isenvad sogn og menighed!

Bodil Nørager


Fredens evangelium

Første søndag efter påske var prædikenteksten fortællingen om Jesu disciple, som påskedags aften holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne.

Og, mens de sad der knugede, modløse og bange kommer den opstandne til dem gennem skuffelsens og håbløshedens lukkede døre og hilser dem med ordene:

”Fred være med jer!”

Og han blæser liv og ånde i dem, så de ikke bare selv får, men også kan være med til at række nye begyndelser til andre. Fred være med jer! lyder Jesu livgivende ord til disciplene gennem lukkede døre og hjerter.

Og lige da blev den kristne gudstjeneste så at sige indstiftet. Hver gang vi samles til gudstjeneste, lyder den samme hilsen til os. Inden vi går fra gudstjeneste, lyses Guds velsignelse over os; velsignelsen som netop slutter med ordene: ”Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!”

Som den opstandne kom til disciplene, kommer han til os og lyser sin fred over os. Også når vores hjerter er modløse og lukkede. Han kommer fra et sted, hvor der er fred.

Han kommer med fred. Sådan møder han os.

Og, hvad er det så for en fred han kommer med?

Ja, det er ikke en fred, der betyder, at der ingen krig eller fjender eller modgang er. Det er ikke en fred, der betyder, at alt er godt og alle farer ved et trylleslag fjernet.

Men, en fred der betyder, at du er accepteret af Gud og elsket, som den du er med alt, hvad du bærer med dig af fortid, der kan tynge og af fremtid og af håb.

Guds fred lyses over det alt sammen.

Som det smukt hedder i en salme (DDS 426. v. 1) Kristendom er i én sum fredens evangelium”

Med Guds fred lyst over os kan vi frimodigt gå ud i vor hverdag i vished om, at vi er accepteret på højeste sted.

Som Peter Bastian så smukt har sagt det i sin bog af samme titel: ”Du er altid allerede elsket.”

Så må vi gå ud i dagen med den opstandnes fred lyst over os: ”Fred være med jer!”

                                              Sognepræst Bodil Nørager

Vil du være opdateret på hvad der sker i kirken?

Har du en smartphone, kan du downloade kirkekalenderen som app.

App'en giver dig oplysninger om

  • Gudstjenester
  • arrangementer
  • faktaoplysninger om sognet (antal indbyggere, medlemmer, fødte, døbte, konfirmerede osv)

- for Isenvad kirke og mange andre kirker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISENVAD KIRKE

ligger lige midt på byens hovedgade, Bygaden 12.
"Stands og hør - her er dør - til den sande glæde" - synger vi med den gamle digter, men det er stadig sandt, for Isenvad kirke inviterer hver søndag til fællesskab om Gudstjeneste.

Derudover er der gennem året særlige gudstjenester og aktiviteter rettet mod forskellige målgrupper og i forskellige former og rammer.

Isenvad kirke og dets personale danner desuden rammen om livets største begivenheder.

VELKOMMEN