Gudstjenester


Fredens evangelium

Første søndag efter påske var prædikenteksten fortællingen om Jesu disciple, som påskedags aften holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne.

Og, mens de sad der knugede, modløse og bange kommer den opstandne til dem gennem skuffelsens og håbløshedens lukkede døre og hilser dem med ordene:

”Fred være med jer!”

Og han blæser liv og ånde i dem, så de ikke bare selv får, men også kan være med til at række nye begyndelser til andre. Fred være med jer! lyder Jesu livgivende ord til disciplene gennem lukkede døre og hjerter.

Og lige da blev den kristne gudstjeneste så at sige indstiftet. Hver gang vi samles til gudstjeneste, lyder den samme hilsen til os. Inden vi går fra gudstjeneste, lyses Guds velsignelse over os; velsignelsen som netop slutter med ordene: ”Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!”

Som den opstandne kom til disciplene, kommer han til os og lyser sin fred over os. Også når vores hjerter er modløse og lukkede. Han kommer fra et sted, hvor der er fred.

Han kommer med fred. Sådan møder han os.

Og, hvad er det så for en fred han kommer med?

Ja, det er ikke en fred, der betyder, at der ingen krig eller fjender eller modgang er. Det er ikke en fred, der betyder, at alt er godt og alle farer ved et trylleslag fjernet.

Men, en fred der betyder, at du er accepteret af Gud og elsket, som den du er med alt, hvad du bærer med dig af fortid, der kan tynge og af fremtid og af håb.

Guds fred lyses over det alt sammen.

Som det smukt hedder i en salme (DDS 426. v. 1) Kristendom er i én sum fredens evangelium”

Med Guds fred lyst over os kan vi frimodigt gå ud i vor hverdag i vished om, at vi er accepteret på højeste sted.

Som Peter Bastian så smukt har sagt det i sin bog af samme titel: ”Du er altid allerede elsket.”

Så må vi gå ud i dagen med den opstandnes fred lyst over os: ”Fred være med jer!”

                                              Sognepræst Bodil Nørager


Konfirmationen 2021 udsættes til sensommeren

Pandemien dikterer fortsat restriktioner, der gør det meget svært at afholdee konfirmation som vi gerne vil: som en stor festlig livs- og familiebegivenhed. Vi har derfor besluttet at udsætte konfirmationen i år.

Det betyder at de konfirmander, der bor i Isenvad Sogn og som havde ønsket at at blive konfirmeret i Isenvad Kirke søndag d. 2. maj 2021 kl. 10, nu i stedet kan konfirmeres her

søndag d. 22. august 2021 kl. 10 v. Bodil Nørager.
Vil du være opdateret på hvad der sker i kirken?

Har du en smartphone, kan du downloade kirkekalenderen som app.

App'en giver dig oplysninger om

  • Gudstjenester
  • arrangementer
  • faktaoplysninger om sognet (antal indbyggere, medlemmer, fødte, døbte, konfirmerede osv)

- for Isenvad kirke og mange andre kirker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISENVAD KIRKE

ligger lige midt på byens hovedgade, Bygaden 12.
"Stands og hør - her er dør - til den sande glæde" - synger vi med den gamle digter, men det er stadig sandt, for Isenvad kirke inviterer hver søndag til fællesskab om Gudstjeneste.

Derudover er der gennem året særlige gudstjenester og aktiviteter rettet mod forskellige målgrupper og i forskellige former og rammer.

Isenvad kirke og dets personale danner desuden rammen om livets største begivenheder.

VELKOMMEN