Gudstjenester

2014 IV kirkegaard

Nyt Menighedsråd for Isenvad Sogn tiltræder 1. søndag i advent

Det nyvalgte råd for perioden 2020-2022 har på møde d. 11. november konstitueret sig således:

Formand: Knud Jensen
Næstformand, kontaktperson og sekretær: Søren Hansen
Kirkeværge: Lene Dalsgaard
Kasserer: Kurt Andersen
Menigt medlem: Mette Klausen

Derudover er præst Bodil Nørager fuldgyldigt medlem af rådet.
Graver Svend-Erik Hansen er medarbejderrepræsentant.

Du kan læse hele referatet fra konstitueringen her.

Tak

Første søndag i advent er der skiftedag i menighedsrådet, hvor det nye råd tiltræder.

Vi, i det gamle menighedsråd, vil gerne sige en stor TAK til menigheden i Isenvad og til vores ansatte for den tillid, vi har nydt gennem de fire år, hvor vi har været betroet ansvaret.

Det har været en periode, hvor vi har fået lov til at arbejde med mange spændende opgaver bl.a. restaurering af kirken, kirkens 125-års jubilæum, omlægning af kirkegården, kunst på kirkegården, forandringer i præstegårdshaven og meget mere.

Og man kan sige, at alle opgaverne har haft afsæt i den visionsplan, som menighedsrådet udarbejdede i starten af perioden, og som fik følgende målsætning for vores kirke:

  • At være en kirke, hvor alle føler sig velkommen og oplever sig som en del af fællesskabet.
  • At være en kirke, der gennem nytænkning af gudstjenester og aktiviteter får folk til at komme i kirken.

Sluttelig vil vi gerne sige tillykke med valget til vores efterfølgere i det nye menighedsråd. Vi ønsker jer alt godt i det spændende arbejde for kirke og menighed i Isenvad sogn.

Knud Erik Bjerre, Søren Hansen, Karina Nebel, Bodil Holm Nielsen og Susanne Bloch Blynning
Vil du være opdateret på hvad der sker i kirken?

Har du en smartphone, kan du downloade kirkekalenderen som app.

App'en giver dig oplysninger om

  • Gudstjenester
  • arrangementer
  • faktaoplysninger om sognet (antal indbyggere, medlemmer, fødte, døbte, konfirmerede osv)

- for Isenvad kirke og mange andre kirker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

....i Isenvad Kirke d. 24. december. MEN HUSK at booke plads først!Læs mere


ISENVAD KIRKE

ligger lige midt på byens hovedgade, Bygaden 12.
"Stands og hør - her er dør - til den sande glæde" - synger vi med den gamle digter, men det er stadig sandt, for Isenvad kirke inviterer hver søndag til fællesskab om Gudstjeneste.

Derudover er der gennem året særlige gudstjenester og aktiviteter rettet mod forskellige målgrupper og i forskellige former og rammer.

Isenvad kirke og dets personale danner desuden rammen om livets største begivenheder.

VELKOMMEN