Sammen med Fonnesbæk kirke, arrangeres fra september-maj en række foredragsaftener med forskellige oplysende, debatterende, kulturelle og kristendomsforkyndende indhold. 
læs mere her.


Kirken støtter op om byens organisations- og byaktiviteter:

FDF

MISSION AFRIKA KREDSEN

DANMISSION KVINDEKREDS

INDRE MISSIONS SAMFUND

EFTERÅRSMARKED

FESTIVAD

Isenvad kirke har et aktivt menighedsliv.

Se faste tilbagevendende tilbud i menuen til venstre og aktuelle arrangementer og aktiviteter herunder


Aktiviteter i Isenvad sogn


Café- og fællessangaften

Velkommen til en hyggelig Café- og fællessangaften
i Isenvad Kirke FREDAG D. 7. AUG. KL. 19.30-21
med sanger og komponist Jens Nielsen


Kirkebænkene er sat til vægs og ind er rykket Cafébordsstemning.
Kom med til fællessang af nye og kendte sange fra højskolesangbogen.
Jens Nielsen har bla. komponeret melodier til digtning af Jens Rosendal og Arne Andreasen og han vil guide os godt i gennem en aldeles hyggelig aften.

Fri entré

Aftenen er tilrettelagt af Menighedsrådets aktivitetsudvalg for Isenvad Kirke 


Orienteringsmøde - Menighedsmøde UDSAT endnu engang

Pga. de ældende COVIDforsamlingsrestriktioner, udstættes
"Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg og årligt menighedsmøde"
til afholdelse:
TIRSDAG D. 18. AUGUST KL. 19
i konfirmandstuen. Menighedsrådet orienterer her om deres arbejde, kommende opgaver, antallet af kandidater, der skal vælges, rammerne for valgforsamlingen, samt muligheden for at udløse et afstemningsvalg. 

Det er også muligt at drøfte, hvem der ønsker at være kandidater til de nye menighedsråd. 
Isenvad Menighedsråd har søgt og fået bevilget rådsperioden nedsat til 2 år. Det betyder, der igen skal være valg i 2022, og at Menighedsrådsmedlemmer således kun vælges for 2 år.

Menighedsrådet serverer naturligvis også kaffe og brød.
VELKOMMEN til møde i DIT sogn om DIN kirke.

Du kan læse mere om valg til menighedsråd 2020 på www.menighedsraadsvalg.dk 
VALGFORSAMLING (hvor valget sandsynligvis afgøres) afholdes 
TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER KL. 19 I KONFIRMANDSTUEN.