Sammen med Fonnesbæk kirke, arrangeres fra september-maj en række foredragsaftener med forskellige oplysende, debatterende, kulturelle og kristendomsforkyndende indhold. 
læs mere her.


Kirken støtter op om byens organisations- og byaktiviteter:

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

FDF

MISSION AFRIKA KREDSEN

DANMISSION KVINDEKREDS

INDRE MISSIONS SAMFUND

EFTERÅRSMARKED

FESTIVAD

Isenvad kirke har et aktivt menighedsliv.

Se faste tilbagevendende tilbud i menuen til venstre og aktuelle arrangementer og aktiviteter herunder


Stjernegudstjenester d. 21. januar, 18. marts og 17. juni kl. 10:30

”Stjernegudstjeneste" er direkte udsprunget af ønsker fra menigheden. Kort fortalt inddrager vi unge, som ældre i vores traditionelle gudstjeneste. Børnene bliver hygget om ved en udvidet udgave af Børnekvarter.

Vi bruger hjemmebag til altergang, og så vil klaveret få en lidt mere central rolle til salmesangen.

Mest af alt vil vi gerne, I FÆLLESSKAB, skabe rammer i kirken, så enhver føler sig velkomne, for KIRKEN ER FOR ALLE!

Velkommen til Stjernegudstjeneste kl. 10:30

den 21. januar - 18. marts - 17. juni

den er netop for DIG!


Tænkepause

Velkommen til en aften med en uformel samtale, hvor vi sammen dykker ned i et emne ud fra vore egne tanker, erfaringer og betragtninger - men med udgangspunkt i at have læst den samme lille bog, som udleveres ca. en måned før.

Da det er en samtale-aften er der tilmelding og plads til 8 deltagere.

Aftenens emne er 'Livshistorien.'

TIDSPKT: onsdag d. 24. januar 2018 kl. 19-21.30
STED: Konfirmandstuen.
TILMELDING: senest 20. december, til: Bodil Nørager: bon@km.dk el. tlf. 20320357


Kyndelmisse

Denne mørke vinteraften tager vi den gamle kirkelige tradition op og fejrer her ved midvinter lysets komme med lystænding, salmer og tekstlæsninger.

En stemningsfuld gudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker.

TID: søndag d. 4. februar kl. 19
STED: Isenvad kirke.


Syng sammen aften

Vi vil denne aften synge nogle af vinterens dejlige aftensange og nogle af vore smukke aftensalmer.
Undervejs kaffe og kage i kirken.


Fastelavnsgudstjeneste

Herefter tøndeslagning, kakao og fastelavnsboller i Sentrum.

TID: søndag d. 11. februar 2018 kl. 14
STED: Isenvad kirke - og derefter i Sentrum
ARR: Isenvad kirke, FDF, De grønne Pigespejdere, gymnastikforeningen og Sport & Fritid


Påskeoptakt

med musik, billeder og lyd.

i selskab med Maria Magdalene og de andre kvinder og mænd, som op til påske fulgte Jesus.
v/Kirsten Vindum, sognemedhjælper i Lemvig og Heldum sogne

TID: onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.30
STED: I Isenvad kirke.

 

 


Påskegudstjeneste for de mindste

For dagplejegrupper, børnehave og alle andre interesserede, som tør se, høre og opleve påskens uhyggelige og glade budskab.

TID: torsdag d. 22. marts 2018 kl. 9.30
STED: Isenvad kirke


Aftengudstjeneste

Skærtorsdag d. 29. marts kl. 17:00 i Isenvad kirke.

Herefter mulighed for fælles påskemåltid for alle i konfirmandstuen.

Pris for middag: Børn gratis, voksne kr. 100

Tilmelding senest den 25. marts til Svend-Erik:
Tlf. 24664774 eller mail: graver@isenvad-kirke.dk

 


Spaghettigudstjenste

for børn og deres voksne.

½ times meget børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af pasta og kødsovs i konfirmandstuen.

TID: onsdag d. 2. maj 2018 kl. 17
STED: Isenvad kirke
PRIS: Børn kr. 10, voksne kr. 20
Ingen tilmelding.


MEDvandring

En smuk vandretur på ca. 3 km i stilhed og fællesskab vejledt af præst Bodil Nørager

Kakao og boller ved Familie og Samfund.

TID: torsdag d. 7. juni kl. 19
STED: Fælles afgang fra Isenvad kirke
 


Sankt Hans Fest - for hele byen

Lørdag d. 23. juni kl. 17.30

v. naturlegepladsen bag hundeskoven.

Medbring egen mad til fællesgrill.

Aktiviteter for børn og båltale.

Arr.: Isenvad Borgerforening og menighedsrådAktiviteter i Isenvad sogn