Sammen med Fonnesbæk kirke, arrangeres fra september-maj en række foredragsaftener med forskellige oplysende, debatterende, kulturelle og kristendomsforkyndende indhold. 
læs mere her.


Kirken støtter op om byens organisations- og byaktiviteter:

FDF

MISSION AFRIKA KREDSEN

DANMISSION KVINDEKREDS

INDRE MISSIONS SAMFUND

EFTERÅRSMARKED

FESTIVAD

Isenvad kirke har et aktivt menighedsliv.

Se faste tilbagevendende tilbud i menuen til venstre og aktuelle arrangementer og aktiviteter herunderDet skal fejres......

Den 15. juli 2019 er det 25 år siden, graver Svend-Erik Hansen havde sin første arbejdsdag ved Isenvad Kirke.
Det vil vi fejre ved en Kirkefrokost i konfirmandstuen efter gudstjenesten d. 21. juli (gudstjeneste kl. 10.30).

Alle er hjertelig velkommen.

Isenvad Menighedsråd.


Café- og fællessangaften med Arne Andreasen.


FREDAG D. 9. AUG. KL. 19.30

Kirkebænkene er denne sommeraften rykket til side til fordel for Caféborde med lidt godt til ganen,
der kan smøre sangstemmerne og understøtte
en hyggelig stemning for fællessang og musik. Fri entré

VELKOMMEN

Aftenen er tilrettelagt
af Menighedsrådet for Isenvad Kirke
og indgår i programmet for Festivad.


Udflugt for pensionister og efterlønnere

Familie & Samfund, Isenvad Borgerforening og Isenvad Menighedsråd inviterer alle Isenvad og omegns pensionister og efterlønnere (andre interesserede er også velkomne) på en spændende tur til Djurslang og Mols Bjerge, hvor vi vil besøge en række dejlige steder

TID: onsdag d. 21. august 2019. Afg. fra Isenvad Kirke kl. 9.00 og hjemkomst her til igen kl. 18 (ca)
TILMELDING: senest fredag d. 16. august til Søren Hansen, 20297158, sorenh@email.dk
PRIS: 300 kr.

Hent en invitation/program her.


Aktiviteter i Isenvad sogn