Sammen med Fonnesbæk kirke, arrangeres fra september-maj en række foredragsaftener med forskellige oplysende, debatterende, kulturelle og kristendomsforkyndende indhold. 
læs mere her.


Kirken støtter op om byens organisations- og byaktiviteter:

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

FDF

MISSION AFRIKA KREDSEN

DANMISSION KVINDEKREDS

INDRE MISSIONS SAMFUND

EFTERÅRSMARKED

FESTIVAD

Isenvad kirke har et aktivt menighedsliv.

Se faste tilbagevendende tilbud i menuen til venstre og aktuelle arrangementer og aktiviteter herunder


Stjernegudstjenester d. 21. januar, 18. marts og 17. juni kl. 10:30

”Stjernegudstjeneste" er direkte udsprunget af ønsker fra menigheden. Kort fortalt inddrager vi unge, som ældre i vores traditionelle gudstjeneste. Børnene bliver hygget om ved en udvidet udgave af Børnekvarter.

Vi bruger hjemmebag til altergang, og så vil klaveret få en lidt mere central rolle til salmesangen.

Mest af alt vil vi gerne, I FÆLLESSKAB, skabe rammer i kirken, så enhver føler sig velkomne, for KIRKEN ER FOR ALLE!

Velkommen til Stjernegudstjeneste kl. 10:30

den 21. januar - 18. marts - 17. juni

den er netop for DIG!


Spaghettigudstjenste

for børn og deres voksne.

½ times meget børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af pasta og kødsovs i konfirmandstuen.

TID: onsdag d. 2. maj 2018 kl. 17
STED: Isenvad kirke
PRIS: Børn kr. 10, voksne kr. 20
Ingen tilmelding.MEDvandring

En smuk vandretur på ca. 3 km i stilhed og fællesskab vejledt af præst Bodil Nørager

Kakao og boller ved Familie og Samfund.

TID: torsdag d. 7. juni kl. 19
STED: Fælles afgang fra Isenvad kirke
 


Sankt Hans Fest - for hele byen

Lørdag d. 23. juni kl. 17.30

v. naturlegepladsen bag hundeskoven.

Medbring egen mad til fællesgrill.

Aktiviteter for børn og båltale.

Arr.: Isenvad Borgerforening og menighedsrådAktiviteter i Isenvad sogn