Sorg og livsmodsgrupper i folkekirken

Sorggrupperne henvender sig til mennesker, der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald. I en sorggruppe kan deltagerne mødes med andre mennesker, der har mistet.
Der kan deles erfaringer og sorgoplevelser.

Ingen kan tage en sorg fra et andet menneske, men man kan dele sorgen og tale om de meget ændrede livsvilkår, som er en følge af tabet.

En ny sorggruppe startes, når der er et tilstrækkeligt antal deltagere.

Der er også mulighed for at deltage i en sorggruppe et andet sted i området, såfremt man gerne vil det.

Vi tilbyder også sorggrupper for børn og unge, som ofte har svært ved at få sat ord på den sorg og smerte de bærer på.

Kontakt:
Diakoni- og sognepræst Birthe Møberg
M:. 23 34 27 90
E: bmb@km.dk  


Sorggruppe for børn og unge

Nogle børn og unge oplever at miste deres far eller mor, en søster eller en bror. Flere af disse børn og unge får ikke talt om deres tab, sorg og savn. Venner og bekendte forstår måske ikke helt – livet går videre.

Derfor kan de ramte børn og unge gå meget alene med deres følelser og have en oplevelse af, at ingen forstår de tanker og spørgsmål, som deres sorg kalder frem i dem. Når man derfor mødes i en gruppe med andre jævnaldrende, der også har oplevet at miste, kan det have stor betydning. Følelsen af anderledeshed mindskes og der opstår et særligt fællesskab. Det opleves også lettere at få sagt, hvad man virkelig tænker og føler, når man ved, at man bliver set, hørt og taget alvorligt - og oplever at det ikke er forkert at have det, som man har det. Nøgleord i sorggruppen er tryghed, omsorg, respekt og tillid – og der er fokus på samvær og erfaringsudveksling. Der er ikke tale om terapi eller behandling.

Nye undersøgelser af sorggrupper viser, at det er fællesskabet blandt børnene og de unge, der mere end noget andet giver den positive hjælp til det videre liv. Ikke alle børn og unge har lige stor lyst til at fortælle om, hvordan de har det. Sådan er det også for voksne. Det er heller ikke alle mennesker, der synes, at de har ordene, der beskriver, hvordan de har det. Det er OK og der er altid mulighed for at sige nej, hvis man ikke vil sige mere. Samtidig er det sådan, at man i en gruppe har mulighed for at genkende sig selv i andre - eller man opdager, at andre kan have det på en anden måde end én selv. Børn og unge lærer ofte udtryk og ord af hinanden, som de måske en anden gang kan bruge til at forklare, hvordan de selv har det.

Gruppen er både for piger og drenge og den er åben. Det betyder, at man kommer med, når man har behov og går ud, når dét føles rigtigt. Målgruppen er ca. 8-17 år.

Inden barnet/den unge begynder er der en forsamtale med Birthe. Når tiden nærmer sig for at stoppe igen, aftaler vi hvornår den sidste gang bliver.

Afhængigt af deltagerantal og alder vil gruppen blive delt, så alle får bedst udbytte af deltagelse. Der vil være samtale, læsning, kreativitet, bevægelse og leg ift. alder og altid være voksne i gruppen, som har ansvaret.

Kontaktperson og tovholder er præst og psykoterapeut Birthe Møberg. Teamet består dertil af meget kompetente frivillige, som alle har stor kendskab til børn og unge og også erfaring med sorg og det at miste.

Vi mødes ca. hver 14. dag og datoer udmeldes hvert halve år.

Vi mødes i Ikast Kirkecenter, Rådhusstrædet 15, Ikast Som udgangspunkt sørger du selv for transporten til og fra, men har du problemer med det, finder vi en god løsning.

Kontakt:
Birthe Møberg
M: 23342790
E: bmb@km.dk 


Sorggrupper for voksne

Sorggrupperne henvender sig til mennesker, der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald. I en sorggruppe kan deltagerne mødes med andre mennesker, der har mistet. Der kan deles erfaringer og sorgoplevelser.

Ingen kan tage en sorg fra et andet menneske, men man kan dele sorgen og tale om de meget ændrede livsvilkår, som er en følge af tabet.

En ny sorggruppe startes, når der er et tilstrækkeligt antal deltagere. Der er også mulighed for at deltage i en sorggruppe et andet sted i området, såfremt man gerne vil det.

Sorg skal bæres.

Sorg er en naturlig reaktion på tabet af et nærtstående menneske.

Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen.

Den lokale Folkekirke har et tilbud om, at mødes med andre, der har mistet, i en sorg/livsmodsgruppe for at dele både glæder, sorger og udfordringer.

Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløs-hed, og det er for mange en støtte at høre, hvordan andre lever med sorgen og tackler den. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne sorgen, men fællesskabet med andre, som har mistet, kan være en hjælp til at bære sorgen og den forandrede hverdag. Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske kan være svære at tale med andre om. Det kan være omkring dødsfald, gravsted, familiens historie, reaktioner, mærkedage, hverdagens problemer, nye relationer samt hvordan livsmod genvindes.

Der startes nye grupper, når der er tilslutning til det

Kontakt:
Diakoni- og sognepræst Birthe Møberg
T: 23 34 27 90
E: bmb@km.dk 

En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående. I sorggruppen kan man møde andre i samme situation og dele de oplevelser, der kan være svære at dele med ens nærmeste.
Kirkens sorggrupper giver den efterladte mulighed for at bearbejde sin sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet

Sorggruppe for børn og unge - hent en folder her

Sorggruppe for voksne - hent en folder her