COVID19

Vågetjenesten er pt lukket pga. af COVID19

Vågetjenesten

For hvem?

Vågetjenesten er for alle, uanset alder, så ingen behøver at dø alene.

Som støtte til pårørende, som har svært ved at være alene med en meget syg.

Familier, der har behov for aflastning nogle timer, til at foretage ærinder, eller få et frirum.

Alvorligt syge, der gerne vil have besøg og som ikke har pårørende I nærheden. 

 

Hvem kan henvende sig:

Personer som selv ved, at deres liv er nær sin afslutning og ønsker en hos sig.

Pårørende til en døende, hjemmeplejen samt plejecentrene.

Vi tilbyder:

At vi er til rådighed alle døgnets timer, på de tidspunkter, der er ønske og behov for det, dag, aften såvel som nat.

For alle aldersgrupper.

At være til stede på den døendes/ hjemmets betingelser.

At være til stede samt at løse opgaver, som en pårørende ellers kunne være behjælpelig med, f.eks. at række vand, rette en pude eller være behjælpelig med småting.

At være til stede med det bedste, vi kan af tryghed, ro, nærhed og omsorg.

At våge sammen med pårørende, da det kan være svært for nogle, at være alene med en meget syg. Vi vil kontakte pårørende eller hjemmeplejen/personalet, hvis der sker  ændringer i tilstanden. Faglige vurderinger og pleje varetages stadig af det uddannede personale 

En vågeperiode kan strække sig over en længere periode både hvad angår timer og dage.

Tavshedspligt:

Alle er informeret om tavshedspligt. De  frivillige har tavshedspligt omkring alle  personlige oplysninger, de får kendskab til.

Hvem er de frivillige:

Modne og motiverede personer som har lyst til at gøre en forskel til glæde og tryghed for andre mennesker.

Kontakt: Du kan ringe mellem 08 og 14 på tlf 2946 7596

Hent folder her