Til alle højmesser søndage kl. 10.30 er der
BØRNEKVARTÉR under prædikenen.

Et par voksne går med børnene ud i den hemmelige "Kvartérhule" og hygger, synger, maler, fortæller bibelhistorier og leger.

Måske serveres der en kvartér-kiks og saft.

Når der ikke er Børnekvartér må børn under prædikenen meget gerne tegne ved bordet nederst i kirken. Forældre kan sidde sammen med børnene der.

Tag dine forældre med i kirke! Vi ses!