Takstoversigt Isenvad Kirkegård

Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinjer udgivet af Ikast-Brande Provsti og Viborg Stift.

Takstoversigten indeholder på siderne 5 til 15 de forskellige typer gravsteder som findes på Isenvad Kirkegård med angivelse af om der på gravstedet er obligatorisk betaling for vedligehold.

Der er lavet priseksempler på de mest almindelige gravstedsstørrelser og ydelser. Flere oplysninger kan fås hos graveren.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Hansen graver
24664774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISENVAD KIRKE

ligger lige midt på byens hovedgade, Bygaden 12.
"Stands og hør - her er dør - til den sande glæde" - synger vi med den gamle digter, men det er stadig sandt, for Isenvad kirke inviterer hver søndag til fællesskab om Gudstjeneste.

Derudover er der gennem året særlige gudstjenester og aktiviteter rettet mod forskellige målgrupper og i forskellige former og rammer.

Isenvad kirke og dets personale danner desuden rammen om livets største begivenheder.

VELKOMMEN