Menighedsrådet for Isenvad sogn

Formand og kontaktperson
Knud Erik Bjerre
Engtoften 34
7430 Ikast
T: 9714 0387
M: 4078 3611
E: keb@isenvad-kirke.dk   

Næstformand og Kasserer
Søren Hansen 
Over Isen Vej 16
7430 Ikast
T: 9714 0220
M: 2029 7158
E: soh@isenvad-kirke.dk 

Kirkeværge
Bodil Holm Nielsen
Skelhøjevej 9, Isenvad
7430 Ikast 
M: 6169 8395
E: bhn@isenvad-kirke.dk

Karina Nebel
Sandagårdsparken 29
7430 Ikast
T: 9725 2882
M: 3167 4115
E: kan@isenvad-kirke.dk 

Susanne Bloch Blynning
Skolevænget 4
7430 Ikast 
M: 24 42 96 21
E: sub@isenvad-kirke.dk

Medarbejderrepræsentant
Svend-Erik Hansen
Skolevænget 16, Isenvad
7430 Ikast
T: 9714 0120
M: 2466 4774
E: graver@isenvad-kirke.dk

Sognepræst
Bodil Nørager
Bygaden 15, Isenvad
7430 Ikast
M: 2032 0357
T:  9714 0026
E: bon@km.dk

Kommende Menighedsrådsmøder i Isenvad

Onsdag d. 11. september 2019 kl. 18.30 ii Konfirmandstuen

Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 18.30 i Konfirmandstuen

Onsdag d. 13. november 2019 kl. 18.30 i Konfirmandstuen

Torsdag d. 12. december 2019 kl. 18.30 i Konfirmandstuen

Menighedsrådsmøderne er åbne, offentlige møder, men punkter med personfølsomme oplysninger er lukket for offentligheden.

Møderne holdes i konfirmandstuen, Bygaden 15 kl. 19-21.30

Dagsorden kan fås hos Kirkekoordinator Tove Simonsen, ths@km.dk, 29 74 74 04 en uge før mødet.

ENKELTPOSTER:

FORMAND: Knud Erik Bjerre

NÆSTFORMAND: Søren Hansen

KASSERER: Søren Hansen

KIRKEVÆRGE: Bodil Holm Nielsen

KONTAKTPERSON: Knud Erik Bjerre (valgt for et år)

UNDERSKRIFTSBERETTTIGEDE:
Formand Knud Erik Bjerre og kasserer Søren Hansen

SEKRETÆR: kirkekoordinator Tove Simonsen

BYGNINGSSAGKYNDIG:Svend Sandgaard

KONTAKT TIL ARKITEKT I FORBINDELSE MED RENOVERING: Bodil Holm Nielsen

PR: Kirkekoordinator Tove Simonsen

UDVALG:

BUDGETUDVALG: Søren Hansen, Knud Erik Bjerre, samt kordegn Marie Steffansen

AKTIVITETS- OG KONCERTUDVALG: Karina Nebel, Søren Hansen, Susanne Bloch Blynning, Niels Otto Hansen, Lisbeth Knudsen, sognemedhjælper Tina Bøcher, sognepræst Bodil Nørager, organist, graver og kirketjener Svend-Erik Hansen

FESTUDVALG: Bodil Holm Nielsen og Susanne Bloch Blynning. 

VALGBESTYRELSE: Søren Hansen, Bodil Holm Nielsen og kirkekoordinator Tove Simonsen

SAMARBEJDSUDVALG ISENVAD-FONNESBÆK: Knud Erik Bjerre, Søren Hansen, Formand for Fonnesbæk Menighedsråd og Kontaktperson fra Fonnesbæk Menighedsråd.

REPRÆSENTANTER TIL:

FOKEKIRKENS YDREMISSIONS UDVALG I IKAST PROVSTI: Aktivitets- og koncertudvalgetKIRKE-TIL-KIRKE

SAMARBEJDSUDVALGET: Karina Nebel

FESTIVAD: Søren Hansen

FDF's BESTYRELSE: Søren Hansen

FONNESBÆKAFTEN UDVALG: Søren Hansen