Menighedsrådet for Isenvad sogn

Formand  
Knud Jensen
Stokkebjerg 1
7430 Ikast
M: 4014 0544
E: knudj@isenvad-kirke.dk

Næstformand og sekretær
Søren Hansen 
Over Isen Vej 16
7430 Ikast
M: 2029 7158
E: sorenh@isenvad-kirke.dk

Kirkeværge
Lene Dalsgaard
M: 5343 9979
E: lened@isenvad-kirke.dk

Kasserer
Kurt Lundgård Andersen
M: 3027 9082
E: kurtl@isenvad-kirke.dk 

Mette Klausen
M: 2635 8493
E: mettek@isenvad-kirke.dk  

Medarbejderrepræsentant
Svend-Erik Hansen
Skolevænget 16, Isenvad
7430 Ikast
T: 9714 0120
M: 2466 4774
E: graver@isenvad-kirke.dk

Sognepræst
Bodil Nørager
Bygaden 15, Isenvad
7430 Ikast
M: 2032 0357
T:  9714 0026
E: bon@km.dk

Kommende Menighedsrådsmøder i Isenvad

 

Menighedsrådsmøderne er åbne, offentlige møder, men punkter med personfølsomme oplysninger er lukket for offentligheden.

Møderne holdes i konfirmandstuen, Bygaden 15 kl. 19-21.30

Dagsorden kan fås hos Kirkekoordinator Tove Simonsen, ths@km.dk, 29 74 74 04 en uge før mødet.

ENKELTPOSTER:

FORMAND: Knud Jensen

NÆSTFORMAND: Søren Hansen

KASSERER:  Kurt Andersen

KIRKEVÆRGE: Lene Dalsgaard

KONTAKTPERSON: Søren Hansen

SEKRETÆR: Søren Hansen

BYGNINGSSAGKYNDIG: Svend Sandgaard

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:
Kurt Andersen og Knud Jensen

 

 

UDVALG:

KIRKEGÅRDSUDVALG: Lene Dalsgaard, Knud Jensen og graver Svend-Erik Hansen

PRÆSTEGÅRDSUDVALG: Kurt Andersen

AKTIVITETS- OG KONCERTUDVALG:
Søren Hansen, Mette Klausen, Karina Nebel, Niels Otto Hansen, sognemedhjælper Tina Bøcher, sognepræst Bodil Nørager, graver Svend-Erik Hansen

PR-UDVALG: (repræsentanter til LIVogTRO siderne i Ikast Avis:
Mette Klausen og Bodil Nørager

VALGBESTYRELSE: Søren Hansen, Kurt Andersen, Mette Klausen og kirkekoordinator Tove Simonsen

SAMARBEJDSUDVALG ISENVAD-FONNESBÆK: Knud Jensen, Søren Hansen,
formand og kontaktperson fra Fonnesbæk (Karsten Gottenborg og Anne Marie Hansen)