Menighedsrådsmøder afholdes 1 gang månedlig (undtagen juli) i konfirmandstuen ved Isenvad Præstegaard.
Møderne er åbne for offentligheden, så man er er meget velkommen til at deltage.

Dagsorden for mødet kan fåes hos formanden en uge før mødet afholdes.

Du kan se i kalenderen her til venstre, hvornår der næste gang er menighedsrådsmøde.