BRYLLUP

At sige JA til at ville leve sammen med, elske og ære sin elskede i medgang og modgang er en stor, glædelig og smuk begivenhed. 

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset, men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Selv om I allerede er blevet viet på rådhuset, er I velkommen til at få en kirkelig velsignelse i kirken.

 

For at blive viet i folkekirken, skal den ene af jer eller I begge være medlem af folkekirken.
Ønsker I at blive viet eller velsignet i Isenvdad kirke

skal I rette henvendelse til én af flg.:

·         Kirkekontoret i Isenvad Tlf. 2974 7404

·         Det fælles kordegnekontor i Ikast. Tlf. 9715 1296

·         Præsten i Isenvad Tlf. 97140026

 

Det er almindeligt at blive viet i bopælssognet. Kirkelig vielse kan også ske i en anden kirke, som I har tilknytning til. Hvis I ønsker vielse/velsignelse i Isenvad kirke, men ikke bor i postdistrikt 7430 Ikast, vil præst og/eller kirkekontor vurdere jeres tilknytning til Isenvad kirke.

Det juridiske..

Efter at datoen er aftalt med Kirkekontoret/sognepræsten, skal I på www.borger.dk hente og udfylde en ægteskabserklæring (må tidligst udfyldes 4 måneder før vielsen). I vil herefter modtage en prøvelsesattest, som skal afleveres til præsten.

Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen, er det også på www.borger.dk, I kan ansøge om det.

Spørgsmål vedrørende navneændring, ægteskabserklæring eller prøvelsesattest kan rettes til Det Fælles Kordegnekontor.

Samtale med præsten

Senest 5 måneder før jeres vielse kan I få oplyst, hvilken præst, der kan vie jer.
Kontakt præsten senest 1 måned før vielsen for at aftale hvornår I kan mødes til en samtale om vielsens forløb, valg af salmer m.m.

Pyntning af kirken

I er velkomne til at pynte kirken med blomster til jeres vielse, men det er noget I selv skal sørge for at anrette og rydde væk igen efter vielsen.
Kontakt gerne kirketjeneren for at aftale hvad der kan lade sig gøre og hvornår I kan gøre det.
 

Fortæl jeres gæster….

at i og udenfor Isenvad kirke må der ikke kastes ris, fuglefrø eller andet, der kan spire.
Udenfor kirken må der heller ikke drysses rosenblade.

Fotografering og videooptagelse må kun finde sted, når bruden kommer ind i kirken og når brudeparret forlader kirken. Det kan aftales, at der fotograferes i kirken efter vielsen.

Læs mere om vielse i Folkekirken her 

Pyntning af kirken ved Bryllup

 

Ved bryllup er pårørende velkommen til at pynte kirken.
Kirken sørger for dekoration på alterbordet, men derudover må pårørende gerne sætte f.eks. blomster i de små vaser (som kirken har) i bænke-gavlene, eller bede om at få sat lys i.

Kontakt kirketjenerne 
Svend-Erik Hansen 24664774
Inger Hauge 22339417 
for mere information og aftale.

Det er også muligt at få kirketjeneren til at blomsterpynte mod betaling af 1 timeløn + materialeudgifter.

Se eksempler på pyntning her.