I Isenvad Kirke gælder følgende restriktioner som følge af COVID-19

HOLD AFSTAND

Mindst 2 m afstand mellem hinanden
Ingen krav om afstand mellem personer, der i forvejen her nær kontakt.

I ØVRIGT:

Vask / sprit hænder.

Host i ærmet.

Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig derhjemme.

FORSAMLINGSBEGRÆNSNINGER

INDENFOR:
Begrænsningen for hvor mange, der må opholde sig i Isenvad Kirke er sat i forhold til areal, men også afstandskravet som jo er variabelt (afhængigt af hvor mange, der i forvejen er i nær kontakt) har betydning.
Vi kan derfor ikke opgive et præcist max antal, der kan være i kirken, men minimum kan vi være 31 og et ca. retningstal på maksimum er 50.

UDENFOR:
Der er ikke længere begrænsning på, hvor mange man må samles udenfor.