I Isenvad Kirke gælder følgende restriktioner som følge af COVID-19

MUNDBIND / VISIR
Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i gudstjeneste, bisættelse, begravelse, vielser, øvrige tjenester, møder, undervisning og øvrige menighedsaktiviteter i Isenvad Kirke og Konfirmandstuen.

Mund og næse skal være tildækket ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af Isenvad Kirke og Konfirmandstuen, samt når du bevæger dig rundt i kirken og konfirmandstuen.

Kravet gælder IKKE, når du sidder ned/knæler.
Kravet gælder IKKE præster, foredragsholdere, andre optrædende og medvirkende i nævnte tjenester, møder, undervisning under disses afvikling. 
Kravet gælder IKKE personer der af helbredsmæssige årsager er fritaget generelt for brug af mundbind / visir.

HOLD AFSTAND

Mindst 2 m afstand mellem hinanden
Ingen krav om afstand mellem personer, der i forvejen her nær kontakt.

 

INGEN FÆLLESSANG
men iført mundbind må man gerne nynne med.

I ØVRIGT:

Vask / sprit hænder.

Host i ærmet.

Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig derhjemme.

FORSAMLINGSBEGRÆNSNINGER

INDENFOR:
Begrænsningen for hvor mange, der må opholde sig i Isenvad Kirke er sat i forhold til areal, men også afstandskravet som jf. ovenstående er variabel.
Pt. må vi max være 16 personer udover betjening til tjenester i Isenvad Kirke.

UDENFOR:
Fra d. 29/10-20 må der max deltage 50 personer udenfor kirken ved begravelser, bisættelser og andre tjenester.
For øvrige aktiviteter er forsamlingsloftet på max 10 personer gældende.