Isenvad kirke

  • er bygget 1893
  • ligger i Isenvad sogn, Ikast-Brande Provsti, Viborg stift.
  • blev udskilt som selstændigt sogn fra Ikast sogn i 1973.

Historien om kirken

Indtil 1893 var Ikast et landsogn med kun én kirke og én præst, men i 1893 kom Isenvad kirke til og i 1912 Faurholt kirke. Det var en tommelfingerregel i den kirkebygningsperiode, som strakte sig fra 1889 til 1912, at en mil (altså 7,5 km til kirke) var en acceptabel afstand til kirken, og derfor fik først Isenvad og siden Faurholt en kirke, og i forbindelse med, at der blev tre kirker i sognet, blev der også oprettet et andet præsteembede med præsten boende i Isenvad. I 1919 fik Isenvad egne kirkebøger, og dette skulle senere blive årsagen til, at Isenvad blev udskilt fra Ikast som et selvstændigt sogn.

I 1975 belv ønsket indfriet om at bygge et kapel på Ikast Østre kirkegård.
Her blev også afholdt gudstjenester, men allerede i 1977 begyndte Ikast Menighedsråd at lægge penge hen til at bygge en ny kirke.
Drømmen gik i opfyldelse i 1994 da Fonnesbæk kirke blev indviet den 1. november. Samme dag blev sogneudskillensen fra Ikast sogn en realitet - og Fonnesbæk sogn en realitet.

Ved sogneudskillelsen blev Torben Pedersen kirkebogsførende sognepræst i Fonnesbæk sogn, men også Jørgen Vingborg blev tilknyttet sognet, og begge præster blev indsat i deres nye embede ved kirkeindvielsen.

Fonnesbæk sogn havde ved indvielsen ca. 4.500 indbyggere, og det er lige lidt nok til, at der kunne bevilges en kordegn, derfor blev der oprettet en fælles kordegnestilling for Fonnesbæk og Isenvad sogne, ligesom de to præster også deltes om arbejdet og gensidigt afløste for hinanden. Senere, da sognene skulle have sognemedhjælper, blev også sognemedhjælperen knyttet til begge sogne.
Anders Kaufmann afløste i 2007 Jørgen Vingborg afløstes i 2007 af Anders Kaufmann, som var sognepræst i Isenvad og Fonnesbæk frem til 1. apri, hvor han afløstes af Anja Evelyn Heitmann.